Silvent Ljuddämpare

Ljuddämpare med varningsindikator

Silvents ljuddämpare sänker ljudnivån, minskar risken för driftstopp och förenklar underhållsarbetet. De inbyggda varningsindikatorerna gör det enkelt att identifiera vilken ljuddämpare som behöver ersättas samt minskar risken för att mottrycket ska bli för högt.

 

Tekniken i Silvents ljuddämpare

Silvents ljuddämpare ställer själv in den optimala kombinationen av flödeskapacitet och ljuddämpning tack vare det dynamiska inre filtret, detta medför att risken för driftstörningar minimeras. Genom tvåkammarsystemet förses ljuddämparen med ny filteryta allt eftersom den gamla ytan blivit tät. På så sätt säkerställs ett lågt mottryck och en effektiv bullerdämpning. När ljuddämparen är igensatt och hela filterytan har använts indikeras detta med en röd linje, som markerar att ljuddämparen behöver bytas.

 

Med dessa ljuddämpare blir det enklare att undvika;

  • Maskinstopp
  • Driftstörning/tryckfall
  • Arbetsolyckor vid explosion av ljuddämpare
1

Varningsmarkering

Indikerar tydligt innan problem uppstår i pneumatik-systemet.

2

Tvåkammarsystem

Minskar mottrycket då expansionsvolymen ökar och ny filteryta exponeras.

3

Yttre diffusorn

Dämpar effektivt buller tack vare optimalt utnyttjande av materialvolymen.

4

Inre diffusorn

Skjuts ut från den yttre ljuddämparkammaren vid för högt mottryck.

Varför är det viktigt att känna till problemen med tryckfall?

Läs mer

Hur ofta ska man byta ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Hur vet man vilken ljuddämpare man ska byta ut?

Läs mer

6 viktiga punkter om decibel som du bör veta om du är personalansvarig i din industri.

Läs mer

Är du lika nördig som vi?

Få djupare förståelse för tekniken och se hur den fungerar.Offertförfrågan ljuddämpare