SILVENT AirPlow™

SILVENT AirPlow™ är världens mest avancerade typ av luftkniv med en unik patenterad design och konstruktion som ger ett flertal inställningsmöjligheter för optimerad blåsning i krävande blåsapplikationer. Silvent InTech, en division inom Silventkoncernen, arbetar med kundanpassade lösningar som integreras i tillverkningen av bland annat tunnplåt och grovplåt i stål- och aluminiumindustrin. Produkterna som helt anpassas för respektive applikation kan delas in i tre huvudgrupper; SILVENT AirPlow™, SILVENT Straight AirPlow™ och SILVENT AirBattery™.

Kontakta oss