You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

SILVENT 590

Artikelnummer: 05900149167

Skyddsskärm som skyddar kroppen och ögonen effektivt från stänk och spånor vid blåsning i t ex. bottenhål. Material: Polykarbonat. Uppfyller OSHA:s föreskrifter, gällande säker blåsning.

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.