You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

LUFTKNIV
SILVENT 300

Artikelnummer: 03001000000

SILVENT 300™ är luftknivar som designas av ingenjörer på Silvents huvudkontor i Sverige utifrån varje enskild applikation. Luftknivarna anpassas helt och hållet efter applikationens art och kundens önskemål. Luftknivarna tillverkas och testas vid Silvents anläggning i Sverige innan de levereras till kund. SILVENT 300™ är en kvalitetsstämpel som ger dig trygghet. Att välja SILVENT 300™ innebär att du får marknadens absolut bästa lösning inklusive full teknisk support avseende blåsvinkel, blåsriktning och övriga installationsråd.

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.