You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

LUFTKNIV
SILVENT 372 F

Artikelnummer: 03720139238, 03720239238

SILVENT 372 F - 378 F är en tålig luftkniv som är tillverkad helt i rostfritt stål och består av munstycken SILVENT 973 F och en speciellt framtagen rostfri profil. Luftkniven tillverkas helt i rostfritt material och klarar därmed krävande applikationer som tuff kemisk miljö, höga omgivningstemperaturer och renlighetskrav från livsmedelsindustrin etc.

Sänkt ljudnivå 80%

Energibesparing 37%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.