You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

LUFTKNIV
SILVENT 364

Artikelnummer: 03640169046, 03640269046

SILVENT 362 - 366 är en tyst och effektiv luftkniv med små inbyggnadsmått som består av vinklade flatmunstycken SILVENT 961 och en speciellt framtagen aluminiumprofil. Luftknivarnas små inbyggnadsmått gör att de passar i trånga maskinkonstruktioner. Luftkniven genererar en bred men flat luftkon och kombinerar fördelarna, låg ljudnivå och luftförbrukning med effektiv blåsning.

Sänkt ljudnivå 75%

Energibesparing 34%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.