You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT Pro One

Artikelnummer: 00010169505, 00010269505

Pro One är ett robust handverktyg framtaget för professionell användning i industrin. Den säkra blåspistolen är utrustad med ett specialdesignat och patenterat munstycke i rostfritt stål. Detta möjliggör kombinationen av en effektiv blåskraft och en låg ljudnivå. Blåspistolens munstycke skapar en koncentrerad luftstråle vilken reducerar turbulensen och därför möjliggör en mer riktad och effektiv blåskraft. Designen medför en låg vikt och slimmat utförande. Blåspistolens ergonomiska handtag möjliggör flera olika grepp för att underlätta arbetet och minska risken för förslitningsskador.

Sänkt ljudnivå 69%

Energibesparing 53%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

 

Pro One - Produkt Presentation