You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 757-L-1000

Artikelnummer: 07570369194, 07570469194

SILVENT 757-L-1000 är utrustad med ett 1000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 757-L.

Sänkt ljudnivå 80%

Energibesparing 58%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.