You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSPISTOL
SILVENT 755-L

Artikelnummer: 07550169178, 07550269178

SILVENT 755-L är utrustad med ett rostfritt lavalmunstycke. Tryckluften utnyttjas maximalt i detta blåsmunstycke genom att en kärnstråle i överljudshastighet omges av en skyddande luftfilm som är parallell med kärnstrålens riktning. Runt lavalhålet finns divergerande slitsar som ger tysta, starka och laminära luftstrålar. Blåskraften är ungefär 5 gånger starkare jämfört med en vanlig blåspistol. Trots den höga blåskraften är både ljudnivån och energiförbrukningen låg. Denna säkra blåspistol används bland annat inom glasindustrin, pappersbruk, gjuterier, stålverk etc.

Sänkt ljudnivå 73%

Energibesparing 49%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.