You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 755-L-2000

Artikelnummer: 07550769193, 07550869193

SILVENT 755-L-2000 är utrustad med ett 2000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 755-L.

Sänkt ljudnivå 73%

Energibesparing 49%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.