You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSPISTOL
SILVENT 750-W

Artikelnummer: 07500169411, 07500269411

SILVENT 750-W är utrustad med ett energisnålt flatmunstycke tillverkat i Zytel som genererar en mycket stark och effektiv blåskraft samtidigt som ljudnivån är exceptionellt låg. Tryckluften utnyttjas optimalt i denna säkra blåspistol som genom sin unika design infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Den säkra blåspistolen är ett mycket bra alternativ när stora ytor skall blåsas rent tack vare det unika blåsmönstret och den höga blåskraften.

Sänkt ljudnivå 85%

Energibesparing 50%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.