You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 5920-H

Artikelnummer: 59200169175, 59200269175

SILVENT 5920-H är utrustad med en lång avtryckare. I övrigt lika prestanda som 5920.

Sänkt ljudnivå 77%

Energibesparing 55%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.