You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 5920

Artikelnummer: 05920139272, 05920239272

SILVENT 5920 är en säker blåspistol med flatmunstycke för applikationer där du önskar en bredare träffyta för luftstrålen. Avblåsningseffekten blir snabb och effektiv. Det ljuddämpande munstycket är tillverkat av zink och utloppsöppningarna är skyddade med yttre fenor för extern påverkan.

Sänkt ljudnivå 77%

Energibesparing 55%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.