You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 59002W

Artikelnummer: 590020169330, 590020269330

SILVENT 59002W är en säker blåspistol utrustad med ett energisnålt flatmunstycke som genererar en stark och effektiv blåskraft samtidigt som ljudnivån är exceptionellt låg. Tryckluften utnyttjas optimalt i denna blåspistol som genom sin unika design infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom munstyckets aerodynamiska utformning som maximerar medejekteringen samtidigt som varje hålprofil har utformats för att få så stor omströmningsarea som möjligt. Blåsmunstycket är helt och hållet tillverkat i det högpresterande materialet Zytel vilket möjliggjort de unika och verkligen komplexa lavalhålen. De små hålen i kombination med munstyckets aerodynamiska slitsar ger en hög verkningsgrad. Denna säkra blåspistol passar när man vill blåsa rent snabbt och effektivt utan att riskera att repa ytan.

Sänkt ljudnivå 78%

Energibesparing 55%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

 

Blåspistolen SILVENT 59002W - Demonstrations video