You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-X

Artikelnummer: 05000169752, 05000269752

SILVENT 500-X: är en professionell blåspistol designad med en revolutionerande blåsmunstyckesteknologi för optimal effektivitet, säkerhet och bullerreducering. Den nya patenterade multi-laval teknologin utgör en ny dimension i blåsteknologin. Effekten uppnås genom att optimera omvandlingen av tryckluftens potentiella energi till riktad koncentrerad rörelseenergi. Det rostfria munstycket är ett resultat av Silvents ledande forskning och utveckling inom området tryckluftsdynamik. Blåspistolen passar i alla industrier där professionella verktyg krävs för att genomföra arbetet snabbt, tyst och med operatörernas säkerhet i åtanke.

Sänkt ljudnivå 69%

Energibesparing 53%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.