You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-S-H

Artikelnummer: 05000169164, 05000269164

SILVENT 500-S-H är utrustad med en lång avtryckare. I övrigt lika prestanda som 500-S.

Sänkt ljudnivå 62%

Energibesparing 37%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.