You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-S-1000

Artikelnummer: 05000939279, 05001039279

SILVENT 500-S-1000 är utrustad med ett 1000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 500-S.

Sänkt ljudnivå 62%

Energibesparing 37%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.