You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-P-250

Artikelnummer: 05000339247, 05000439247

SILVENT 500-P-250 är utrustad med ett 250 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 500-P.

Sänkt ljudnivå 65%

Energibesparing 50%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.