You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-MJ6-400

Artikelnummer: 05000339269, 05000439269

SILVENT 500-MJ6-400 är utrustad med ett 400 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 500-MJ6.

Sänkt ljudnivå 43%

Energibesparing 18%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.