You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 500-MJ5-800

Artikelnummer: 05000739268, 05000839268

SILVENT 500-MJ5-800 är utrustad med ett 800 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 500-MJ5.

Sänkt ljudnivå 43%

Energibesparing 17%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.