You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 4020-LF-1000

Artikelnummer: 40200369077, 40200469077

SILVENT 4020-LF-1000 är utrustad med ett 1000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 4020-LF.

Sänkt ljudnivå 60%

Energibesparing 54%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.