You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 4020-L

Artikelnummer: 40200169064, 40200269064

SILVENT 4020-L levereras utan möjlighet till att justera blåskraften. Passar till applikationer där den maximala blåskraften på 100% alltid måste utnyttjas. I övrigt lika prestanda som 4020-LF.

Sänkt ljudnivå 60%

Energibesparing 54%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.