You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 4015-LF-1000

Artikelnummer: 40150369051, 40150469051

SILVENT 4015-LF-1000 är utrustad med ett 1000 millimeter långt blåsrör. I övrigt samma prestanda som 4015-LF.

Sänkt ljudnivå 78%

Energibesparing 58%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.