You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 29002W-S+

Artikelnummer: 20000169742, 20000269742

SILVENT 29002W-S+ är en säker blåspistol utrustad med ett energisnålt flatmunstycke som genererar en stark och effektiv blåskraft samtidigt som ljudnivån är exceptionellt låg. Tryckluften utnyttjas optimalt i denna blåspistol som genom sin unika design infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom munstyckets aerodynamiska utformning som maximerar medejekteringen samtidigt som varje hålprofil har utformats för att få så stor omströmningsarea som möjligt. Blåsmunstycket är helt och hållet tillverkat i rostfritt stål. Denna säkra och robusta blåspistol passar i miljöer där behov finns för att blåsa rent större ytor.

Sänkt ljudnivå 73%

Energibesparing 43%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.