You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 2220-L

Artikelnummer: 22200169510, 22200169511

SILVENT 2220-L är utrustad med en 200 mm lång böjbar slang som går att ställa i önskad position, och en ny generation lavalmunstycke. Denna typ av säkerhetspistol är lämpad för applikationer som är svåra att nå med konventionella blåspistoler.

Sänkt ljudnivå 69%

Energibesparing 43%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.