You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 2055-S-1500

Artikelnummer: 20000769025, 20000869025

SILVENT 2055-S-1500 är utrustad med ett 1500 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 2055-S.

Sänkt ljudnivå 75%

Energibesparing 49%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.