You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 2055-A-1000

Artikelnummer: 20000569018, 20000669018

SILVENT 2055-A-1000 är utrustad med ett 1000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 2055-A.

Sänkt ljudnivå 65%

Energibesparing 22%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.