You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSPISTOL
SILVENT 2053-L-SG

Artikelnummer: 20530169406, 20530269406

SILVENT 2053-L-SG är en säker blåspistol som är utrustad med ett softgrip handtag för ökad komfort. Blåskraften är drygt 3 gånger starkare jämfört med en vanlig blåspistol. Tryckluften utnyttjas maximalt i detta lavalmunstycke genom att en kärnstråle i överljudshastighet omges av en skyddande luftfilm som är parallell med kärnstrålens riktning. Runt lavalhålet finns divergerande slitsar som ger tysta, starka och laminära luftstrålar. Trots den höga blåskraften är både ljudnivån och energiförbrukningen låg.

Sänkt ljudnivå 69%

Energibesparing 49%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.