You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSPISTOL
SILVENT 2053-L-150

Artikelnummer: 20530369390, 20530469390

SILVENT 2053-L-150 är utrustad med ett 150 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 2053-L.

Sänkt ljudnivå 69%

Energibesparing 49%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.