You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 2050-X-800

Artikelnummer: 20000769759, 20000869759

SILVENT 2050-X-800 är utrustad med ett 800 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 2050-X.

Sänkt ljudnivå 69%

Energibesparing 53%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.