You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSPISTOL
SILVENT 2050-L-1000

Artikelnummer: 20500969026

SILVENT 2050-L-1000 är utrustad med ett 1000 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 2050-L.

Sänkt ljudnivå 65%

Energibesparing 45%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.