You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSPISTOL
SILVENT 007-MJ6-250

Artikelnummer: 00070139260, 00070239260

SILVENT 007-MJ6-250 är utrustad med ett 250 mm blåsrör. I övrigt lika prestanda som 007-MJ6.

Sänkt ljudnivå 43%

Energibesparing 18%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.