You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT X07

Artikelnummer: 0X070169480, 0X070269480

SILVENT X07 är ett blåsmunstycke i rostfritt stål med patenterad multi-laval teknologi som är framtaget för applikationer som kräver hög blåskraft. Munstycket ingår i Silvents nya revolutionerande X-serie med energi-effektiva blåsmunstycken. Munstyckena i den nya X-serien har en helt ny innovativ design, som skapar en koncentrerad luftstråle vilken reducerar turbulensen och därför möjliggör en mer riktad och effektiv blåskraft. Utformningen av dysan optimerar, tack vare ny patenterad teknik, omvandlingen av tryckluftens potentiella energi till riktad koncentrerad rörelseenergi. Detta gör att tryckluften nyttjas maximalt. SILVENT X07 har ungefär sju gånger så stark blåskraft som SILVENT X01 Den unika designen gör det möjligt att sänka ljudnivån vid blåsning med över 10 dB(A). Blåsmunstycket passar bra i miljöer som kräver höga blåskrafter som till exempel stålverk och pappersbruk. Munstycket har en 1/2" invändig anslutning.

Sänkt ljudnivå 75%

Energibesparing 55%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.