You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT F 1

Artikelnummer: F1000169210, F1000269210

SILVENT F 1 är ett kylmunstycke med FRIGUS teknologi speciellt utvecklat för punktkylning. Munstycket kyler effektivt på ytor där oönskad värme uppstår på grund av fräsning, borrning, slipning, svarvning etc. Att bibehålla en lägre temperatur under bearbetning underlättar processen och förlänger verktygens livslängd. F 1 alstrar en låg ljudnivå när det kyler objektet samtidigt som det blåser bort spånor. Den revolutionerande designen är kompakt och enheten är lätt att installera. FRIGUS teknologi gör det möjligt att snabbt och med enkla handgrepp justera såväl luftförbrukningen som kalluftsfraktionen. Med denna enkla och unika kontrolldesign kan man ställa luftförbrukningen i förhållande till den kyleffekt som fordras.

Sänkt ljudnivå 62%

Energibesparing 0%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

Temperatur- och effektdiagram: SILVENT F1

Diagram över Kalluftstemperatur

 

Diagram över kyleffekt