You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 971

Artikelnummer: 09710139189, 09710239189

SILVENT 971 är ett flatmunstycke i rostfritt stål. Munstycket uppfyller i stort sett alla krav som industrin kan kräva av ett modernt blåsmunstycke. Genom munstyckets utformning erhålls en bredare träffyta för luftstrålen, en fördel i applikationer där bredare föremål skall torkas, sorteras eller rengöras. Munstycket klarar höga omgivningstemperaturer, kemisk miljö och renlighetskrav från livsmedelsindustrin.

Sänkt ljudnivå 62%

Energibesparing 30%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.