You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 961

Artikelnummer: 09610169044, 09610269044

SILVENT 961 är ett litet vinklat flatmunstycke som genererar en bred men tunn luftkon. Munstyckets små inbyggnadsmått gör att den passar utmärkt i maskinkonstruktioner där det ofta är begränsade utrymmen. I många fall underlättas monteringen då det blåser i 90° vinkel. Flatmunstycket monteras även i rampsystem för att erhålla små, tysta och effektiva luftknivar. Munstycket är tillverkat i zink. Utloppsöppningarna är skyddade med yttre fenor mot extern påverkan.

Sänkt ljudnivå 60%

Energibesparing 33%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.