You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 952

Artikelnummer: 09520149509

SILVENT 952 är ett självroterande munstycke som är utvecklat för effektiv och jämn avblåsning av större ytor. Bredputsmaskiner inom exempelvis träbearbetningsindustrin använder roterande munstycken för att erhålla en jämn och effektiv avblåsning av hela träytan. Vanlig konventionell renblåsning med öppna rör genererar en punktavblåsning som inte täcker hela ytan och kvaliten blir därför ojämn. I bredputsmaskiner används roterande munstycken som tillsammans med en integrerad spånsug, tar hand om avfallet på ett miljövänligt och effektivt sätt. Då munstyckena roterar med stor hastighet och kraft, skall givna säkerhetsföreskrifter följas vid montering och användning. Silvent skickar givna säkerhetsföreskrifter på begäran och i samband med leverans.

Sänkt ljudnivå 73%

Energibesparing 43%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.