You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 931

Artikelnummer: 09310369442, 09310469444

SILVENT 931 är ett litet vinklat flatmunstycke i rostfritt stål. Munstycket genererar en bred och tunn luftstråle och tack vare de små inbyggnadsmåtten passar munstycket utmärkt för maskinkonstruktioner med begränsat utrymme. I många fall underlättas även monteringen då munstycket blåser i 90° vinkel. SILVENT 931 används ofta även i små, tysta, effektiva och kundanpassade luftknivar. Det är tack vare den inbyggda Silventtekniken det är möjligt att kombinera en effektiv och tyst blåsning.

Sänkt ljudnivå 69%

Energibesparing 40%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.