You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 9015W

Artikelnummer: 9015W0169228, 9015W0269228

SILVENT 9015W är ett energisnålt flatmunstycke som genererar en mycket stark och effektiv blåskraft samtidigt som ljudnivån är exceptionellt låg. Tryckluften utnyttjas optimalt i detta flatmunstycke som genom sin unika design infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom munstyckets aerodynamiska utformning som maximerar medejekteringen samtidigt som varje hålprofil har utformats för att få så stor omströmningsarea som möjligt. Blåsmunstycket är helt och hållet tillverkat i det högpresterande materialet Zytel vilket möjliggjort de unika och verkligen komplexa lavalhålen. De små hålen i kombination med munstyckets aerodynamiska slitsar ger en hög verkningsgrad.

Sänkt ljudnivå 87%

Energibesparing 57%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.