You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 9002W-S

Artikelnummer: 90020169620, 90020269620

SILVENT 9002W-S är ett energisnålt rostfritt flatmunstycke som genererar en stark och effektiv blåskraft samtidigt som ljudnivån är exceptionellt låg. Tryckluften utnyttjas optimalt i detta flatmunstycke som genom sin unika design infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom munstyckets aerodynamiska utformning som maximerar medejekteringen samtidigt som varje hålprofil har utformats för att få så stor omströmningsarea som möjligt. De små hålen i kombination med munstyckets aerodynamiska slitsar ger en hög verkningsgrad.

Sänkt ljudnivå 81%

Energibesparing 58%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.