You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 795 L

Artikelnummer: 07900169768, 07900269768

SILVENT 795 L är ett rostfritt lavalmunstycke som genererar en enorm blåskraft. Tryckluften utnyttjas optimalt i detta munstycke som infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom att en kärnstråle med överljudshastighet omges av en skyddande luftfilm som är parallell med kärnstrålens riktning. Kärnstrålen i SILVENT 795 L genereras av en lavaldysa. Utformningen av dysan gör att tryckluftens hela energi omvandlas till rörelseenergi utan att strålen expanderar i sidled efter det att strålen lämnat dysan.

Sänkt ljudnivå 67%

Energibesparing 31%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.