You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 780 LA

Artikelnummer: 07800169351, 07800269351

SILVENT 780 LA är ett rostfritt justerbart lavalmunstycke som genererar en enorm blåskraft. Tryckluften utnyttjas optimalt i detta munstycke som infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom att en kärnstråle med överljudshastighet omges av en skyddande luftfilm som är parallell med kärnstrålens riktning. Kärnstrålen i SILVENT 780 LA genereras av en lavaldysa. Utformningen av dysan gör att tryckluftens hela energi omvandlas till rörelseenergi utan att strålen expanderar i sidled efter det att strålen lämnat dysan. Den ställbara blåsvinkeln tillåter max 30° justerbarhet runt centrumlinjen. Tiden för installation och intrimning av korrekt blåsvinkel förkortas avsevärt.

Sänkt ljudnivå 75%

Energibesparing 35%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

780 LA