You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 745 L

Artikelnummer: 07400169746, 07400269746

SILVENT 745 L är ett rostfritt lavalmunstycke, som nyttjar tryckluften optimalt och generera en mycket hög och koncentrerad blåskraft. Egenskaperna uppnås genom att en kärnstråle med initial överljudshastighet omges av ett parallellt luftflöde.

Kärnstrålen i SILVENT 745 L genereras av en lavaldysa. Utformningen av dysan i kombination med en kompakt och aerodynamiskt utformad design, gör att tryckluftens potentiella energi kan omvandlas till riktad och koncentrerad rörelseenergi. Det omgivande luftflödet skyddar kärnstrålen, som därmed kan transporteras längre med hög hastighet.

Munstyckets utformning reducerar turbulensen och därmed sänks ljudnivån. Munstycket är utvecklat för att användas i industrier där extremt hög och koncentrerad anslagskraft krävs, som i t.ex. varmvalsverk och pappersbruk.

Sänkt ljudnivå 60%

Energibesparing 35%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.