You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 720

Artikelnummer: 07200139086, 07200239086

SILVENT 720 specialtillverkas helt i rostfritt stål. Detta munstycke har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Blåskraften är ungefär 20 gånger starkare än SILVENT 701 vilket innebär en blåskraft på 68.0 N (15.0 lbs). Höga omgivningstemperaturer i glasbruk, extremt höga blåskrafter i stålverk eller renlighetskrav från livsmedelsindustrin är några exempel på applikationsområden. 720 ingår i SILVENTs 700-serie tillsammans med 701, 703, 705, samt 710.

Sänkt ljudnivå 78%

Energibesparing 43%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.