Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 715 L

Artikelnummer: 07150149374, 07150249374

SILVENT 715 L är ett rostfritt lavalmunstycke. Tryckluften utnyttjas maximalt i detta munstycke som infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom att en kärnstråle med överljudshastighet omges av en skyddande luftfilm som är parallell med kärnstrålens riktning. Kärnstrålen i SILVENT 715 L genereras av en lavaldysa. Utformningen av dysan gör att tryckluftens hela energi omvandlas till rörelseenergi utan att strålen expanderar i sidled efter det att strålen lämnat dysan. Den skyddande luftfilmen gör att kärnstrålen inte bromsas upp av den omgivande luften utan kan utnyttjas till full effekt. Gasflödet motverkar att turbulens bildas och därmed sänks ljudnivån. Munstycket är tillverkat av rostfritt stål, vilket gör att det kan användas i praktiskt taget alla miljöer, där extra hög blåskraft krävs t ex inom pappers- och verkstadsindustrin, stålverk och anläggningssektorn.

Sänkt ljudnivå 75%

Energibesparing 48%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.