You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 715 C

Artikelnummer: 07150149336, 07150249336

SILVENT 715 C har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Blåskraften är ungefär 15 gånger starkare än SILVENT 701 vilket innebär en blåskraft på 45.0 N (9.9 lbs). Detta munstycke passar applikationer där en högre koncentration av luftstrålen krävs i centrum på objektet som skall rengöras, torkas, kylas, transporteras etc. Med det extra slitsmunstycket i centrum ökar lufthastigheten och därmed blåskraften. Konutbredningen blir dock densamma som för SILVENT 710. Munstycket specialtillverkas i rostfritt stål. 715 C ingår i SILVENTs 700 C-serie tillsammans med 707 C och 730 C.

Sänkt ljudnivå 80%

Energibesparing 42%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.