You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 707 C

Artikelnummer: 07070149328, 07070249328

SILVENT 707 C har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Med det extra slitsmunstycket i centrum ökar lufthastigheten och därmed blåskraften. Detta munstycke passar applikationer där en högre koncentration av luftstrålen krävs i centrum på objektet som skall rengöras, torkas, kylas, transporteras etc.

Sänkt ljudnivå 80%

Energibesparing 55%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.