You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 707 C

Artikelnummer: 07070149328, 07070249328

SILVENT 707 C har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Med det extra slitsmunstycket i centrum ökar lufthastigheten och därmed blåskraften. Detta munstycke passar applikationer där en högre koncentration av luftstrålen krävs i centrum på objektet som skall rengöras, torkas, kylas, transporteras etc.

Sänkt ljudnivå 80%

Energibesparing 55%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.