You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 705

Artikelnummer: 07050139084, 07050239084

SILVENT 705 specialtillverkas helt i rostfritt stål. Detta munstycke har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Blåskraften är ungefär fem gånger starkare än SILVENT 701 vilket innebär en blåskraft på 15.0 N (3.3 lbs). Munstycket används i industrier som har behov av höga blåskrafter till exempel i stålverk. Munstycket klarar höga omgivningstemperaturer. 705 ingår i SILVENTs 700-serie tillsammans med 701, 703, 710, samt 720.

Sänkt ljudnivå 75%

Energibesparing 49%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.