You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 701 A

Artikelnummer: 07010129002, 07010229002

SILVENT 701 A är en justerbar variant av 701. Den ställbara blåsvinkeln tillåter max 30° justerbarhet runt centrumlinjen. Tiden för installation och intrimning av korrekt blåsvinkel förkortas avsevärt genom att inga fasta rördragningar påverkas vid justeringen. Justering av blåsvinkeln sker ofta i maskiner där tillverkningsprocessen är densamma men detaljerna ändras. I övrigt lika prestanda som 701.

Sänkt ljudnivå 60%

Energibesparing 30%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.