You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 700 M

Artikelnummer: 07000149191, 07000249191

SILVENT 700 M är specialtillverkat helt av rostfritt stål. Munstycket har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Munstycket är tillverkat i sexkantsmaterial med ett nyckelgrepp på 14 mm (0.55”). 700 M har en mindre dimension än munstycken i SILVENTs 700-serie och passar därför till applikationer där inbyggnadsmåtten är begränsade. Munstycket har utvecklats för att klara de applikationsområden där SILVENTs standardmunstycken har begränsningar, t ex höga omgivningstemperaturer, renlighetskrav, mekanisk nötning etc.

Sänkt ljudnivå 65%

Energibesparing 47%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.